Sajla za vezivanje psa

Sajla za vezivanje psa

Sajla za pse predstavlja humaniji način vezivanja psa u dvorištu, jer omogućava veću slobodu kretanja. Sajla za pse postavlja se između dva stuba ili drveta, a za nju se potom kači druga sajta ili povodac (može i lanac za pse) čiji se drugi kraj vezuje za povodac ili am tvog ljubimca.

U zavisnosti od dužine sajle, kao i prostora u kom se ona postavlja, ljubimac može imati mogućnost da potrči i da se slobodno igra sa lopticama i drugim igračkama.

Lanci za pse u sve većem broju zemalja postaju zabranjeni, smatrajući se veoma okrutnim prema psima. Lanac za pse može se koristiti zajadno sa sajlom za pse, pružajući psu veću slobodu.

Postavljanje sajle za pse, kao i lanca, zahteva uklanjanje svih mogućih faktora koji mogu narušiti zdravlje i bezbednost psa. Ukoliko pas spava u kućici za pse, treba povesti računa da kućica ni na koji način ne može ugroziti tvog psa, pošto postoje slučajevi gde su psi, u odsustvu vlasnika, preskočiči kućicu dok su vezani i na taj način se zadavili. Obavezno povedi računa da ne postoje i drugi predmeti u blizini koji bi mogli ugroziti zdravlje ili život psa.

Ukoliko se odlučiš za kupovinu sajle za psa, trebaš voditi računa o njenoj dužini, kao i maksimalnom opterećenju koju može da idrži u slučaju cimanja – na ovo utiče sama težina tvog psa. Sajle za pse uglavnom su predviđene za pse do 45-50 kg težine.

Online prodavnica