U skladu sa Zakomom o zaštiti potrošača, kupac ima pravo da vrati kupljeni proizvod ukoliko mu ne odgovara, u roku od 14 dana od dana prijema proizvoda. Ako je kupcu greškom poslat pogrešan ili neispravan proizvod, trošak poštarine snosi prodavac. U slučaju da je kupcu isporučen tačan proizvod, ali da i pored toga kupac želi da ga vrati, to može učiniti uz snošenje troškova poštarine.